Kalite Politikamız


Şirket olarak çalışanlarımız, inşaat sektöründe deneyimli, eğitimli, müşteri beklentilerinin farkında ve teknik bilgi yönünden son derece donanımlı kişilerden oluşmaktadır.

 

Bu bağlamda müşterilerimizin taleplerini gerçekleştirirken hem işin yönetilme süreci hem de yapılan işin kaliteli olmasını sağlayıp DİRENÇ İNŞAAT olarak amacımız kalıcı değerler yaratmaktır.

 

 

İş güvenliği ve Çevre Koruma;


Şirketimiz öncelikle insana ve çevreye saygı ile yola çıkmıştır. Bu bağlamda bu ilkeleri benimsemesi maksadı ile iş güvenliği ve çevreyi koruma konusunda çalışanlarımız sürekli bilinçlendirilmektedir.


İş güvenliği ve çevre Koruma kapsamında yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemelere uymak DİRENÇ İNŞAAT'ın ana şirket politikasıdır.


Şirketimiz, iş güvenliği ve çevreyi koruma kapsamında teknolojik gelişmeleri sürekli takip edip bunları kendi bünyesinde uygulamaktadır.

Direnç İnşaat olarak amacımız sıfır iş kazası ve geleceğe temiz sağlıklı bir çevre bırakmaktır.