HAKKIMIZDA


HAKKIMIZDA:
Direnç Altyapı; kuruluş yılı olan 1998 yılından itibaren muhtelif çaplarda doğalgaz, kanalizasyon ve içme suyu boru hatları ile birlikte, çeşitli iletişim, enerji ve üstyapı projelerinde daima kalite esaslı yaklaşımı benimsemiş ve bu yolda onlarca projeyi başarıyla tamamlamıştır.  Taahhüdünde bulunan altyapı ve üstyapı projelerinden elde ettiği deneyimlerle birlikte geniş bir çalışma yelpazesine sahip olan Direnç Altyapı, müşterilerine en etkili çözümleri sağlamak için tecrübeli uzman kadrosuyla sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, daima gelişim ve değişim sağlama düşüncesiyle çalışmalarına devam etmektedir.
Direnç Altyapı, BOTAŞ’ın (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) resmi yüklenicisi olup, 48 inç (1219 mm) çapında ve yaklaşık 69.000 metre uzunluğunda olan Türk Akımı Kara Kısmı-1 Doğalgaz Boru Hattı projesini tamamlamıştır. 

ABOUT US:
Direnç has always adopted a quality-based approach in projects including natural gas pipelines, sewerage systems and potable water pipelines in various sizes as well as several communication, energy and superstructure projects and has successfully completed tens of projects since the year it was founded in 1998. Having a wide range of operational portfolio thanks to the experiences it has gained from the contracted infrastructure and superstructure projects, Direnç keeps operating with the idea of enabling development and change consistently by closely following the industrial developments with its experienced and specialized staff in order to provide the most efficient solutions for its clients. 
Direnç is an official contractor of BOTAŞ (Turkish Petroleum Pipeline Company) and completed Turk Stream Natural Gas Pipeline Project Onshore Section-1, which consists of a diameter of 48 inches (1219 mm) and approximately 69.000 meters of natural gas steel pipeline.

MİSYONUMUZ:
Hem ofis hem de sahadaki teknik personelin birbirleri ile olan sağlıklı iletişimi ve tüm tedarikçi ve ilgili çalışanlara karşı doğru ve dürüst yaklaşım prensibiyle yola çıkan Direnç Altyapı, karşılaşılan problemleri çözümcü, geliştirici ve güven veren yapısı sayesinde optimum bir maliyet-zaman paydasında birleştirerek en doğru ve en uygun sonuca ulaşmayı bir misyon haline getirmiştir.

OUR MISSION:
Direnç has a mission to experience all the processes and solve the problems encountered in an optimum cost-time manner by adopting the principle of a powerful communication between technical personnel both in the office and in the field and with the right and honest approach towards all suppliers and related employees thanks to its problem-solving, developer and trustworthy structure.

VİZYONUMUZ:
Direnç Altyapı sağlam temeller üzerine kurulu merkezcil bir yapıyla ve teknik donanımla, önümüzdeki yıllar için şirket olarak daha geniş bir endüstriyel çalışma yelpazesine sahip olmak için sürekli gelişim vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir

OUR VISION:
As a company, Direnç keeps realizing its projects with a vision of continuous development in order to have more various and wider range of industrial work portfolio in the coming years with a centralized structure and technical equipment which have been built on durable foundations.